16 maja 2024 r.
Siedziba Michelin Polska, ul. Leonharda 9, Olsztyn


Michelin Polska, zgodnie ze strategią Grupy Michelin opartą na trzech filarach „Ludzie, Planeta, Biznes”, skupia się na różnorodności na każdym poziomie działalności. W styczniu 2022 r. wystartowaliśmy z autorskim programem RównieWażni, który prowadzimy z sukcesem już od 2 lat. Inicjatywa skupia się na edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz wspieraniu różnorodności wśród pracowników i lokalnej społeczności. Im więcej działań podejmujemy, tym bardziej dostrzegamy potrzebę rozwijania tego programu. Dlatego też organizujemy wspomniane wydarzenie, które umożliwi przedstawicielom firm, organizacji i partnerom biznesowym Michelin sympatyzującym z ideą różnorodności spotkanie i wymianę doświadczeniami.

Dla kogo jest ta konferencja?

Zapraszamy osoby, które podzielają wartości związane z różnorodnością i chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz włączyć się do dyskusji w tym obszarze. Stworzymy przestrzeń do wymiany najlepszych praktyk podczas rozmów panelowych i kuluarowych, a także przedstawimy inspirujące przykłady działań promujących różnorodność w formie studiów przypadków.

Podczas pierwszej edycji naszej konferencji, której przyświeca nieprzypadkowe hasło „Włącz się do dyskusji”, zapraszamy do dyskusji w trzech obszarach:

   różnorodność i inkluzja,

   sytuacja kobiet w organizacjach,

   zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowa agenda jest opublikowana w zakładce Program.

Jakie działania planujemy po wydarzeniu?

Mamy nadzieję stworzyć koalicję pracodawców i organizacji wspierających różnorodność. Liczymy również na to, że konferencja „Wszyscy jesteśmy RównieWażni” będzie inspiracją do dalszych działań na rzecz inkluzywnego środowiska pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na formę stacjonarną wydarzenia.

Wszyscy jesteśmy RównieWażni – włącz się do dyskusji!

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.