RównieWażni

O PROGRAMIE

Michelin Polska jest firmą, która wspiera różnorodność na każdym poziomie działalności, zgodnie ze strategią Grupy Michelin opartą na trzech filarach: Ludzie, Biznes, Planeta. W styczniu 2022 r. wystartowaliśmy z autorskim programem RównieWażni. Inicjatywa skupia się na edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz działaniach wspierających DEI. Skierowana jest głównie do pracowników, ale także do lokalnej społeczności: otoczenia biznesowego, stowarzyszeń oraz mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego.

W ramach programu RównieWażni przede wszystkim bierzemy pod uwagę:

 - wielopokoleniowość,

 - równość płci,

 - możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,

 - wielokulturowość

Skupiamy się na:

 - wspieraniu, inicjowaniu i promowaniu inicjatyw związanych z zagadnieniem różnorodności w firmie i poza nią,

 - przygotowaniu/modernizacji stanowisk pracy tak, by były dostępne dla jak największej populacji pracowników (zarówno pod względem ergonomicznym jak i dostosowania do pracy osób z niepełnosprawnościami),

 - kształtowaniu wizerunku naszej firmy jako miejsca przyjaznego różnorodności.

Program składa się z kilku podprojektów, w których łącznie działa około 50 pracowników reprezentujących różne grupy zawodowe. Podprojekty to:

 - Regulacje prawne - analiza i dostosowanie przepisów wewnętrznych do wymogów prawnych i standardów Grupy Michelin w zakresie różnorodności i równości;

 - Adaptacja stanowisk pracy - dostosowywanie warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników poprzez rozwiązania ergonomiczne i technologiczne poprawiające komfort pracy.

 - Komunikacja i wsparcie - informowanie i edukowanie na temat różnorodności i jej korzyści, organizacja szkoleń, webinarów, warsztatów i spotkań.

 - Atrakcyjność stanowisk pracy - budowanie wizerunku pracodawcy wspierającego różnorodność.

Od początku programu zespoły pracy spotykają się regularnie (co miesiąc). Co roku program podsumowuje swoją działalność i wyznacza kierunki rozwoju. Stał się trwałym elementem kultury naszego przedsiębiorstwa. Im więcej działań podejmujemy, tym bardziej dostrzegamy potrzebę jego rozwijania.

Dotychczasowe osiągnięcia programu RównieWażni to m.in.:

-  wprowadzenie 4 nowych elastycznych kalendarzy czasu pracy,

 - uruchomienie zatrudniania osób niesłyszących,

-  dostosowanie pod względem ergonomiczny 27 stanowisk pracy tak, by mogły na nich pracować kobiety czy też inne osoby potrzebujące pracy o mniejszym obciążeniu ergo,

 - różnorodne akcje profilaktyczne: różowy październik - promocja profilaktyki raka piersi czy warsztaty świadomości dna miednicy dla kobiet; dla mężczyzn zaś Movember czyli Wąsopad - promocja profilaktyki raka prostaty.

Edukacja:

 - udostępnienie pracownikom lekcji online oraz podstawowych znaków z Polskiego Jęz. Migowego,

 - webinary na temat zdrowia psychicznego i neuroróżnorodności,

 - szkolenie „Działaj bez uprzedzeń i stereotypów” dostępne dla wszystkich pracowników,

 - praca na językiem obowiązującym w firmie – wprowadzenie feminatyw do komunikacji,

 - rozszerzenie pakietu opieki medycznej na rodziców pracowników,

 - promowanie idei równieważności podczas wydarzeń zewnętrznych: Kilometry Pomocy (wydarzenie charytatywno-sportowe organizowane przez Michelin dla mieszkańców Olsztyna i okolic), jarmark letni w Olsztynie, letnie kino plenerowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, slam poetycki konkurs dla szkół na scenariusz sztuki pt „Wszyscy jesteśmy RównieWażni”; itp.,

 - aranżacja placu zabaw przed główną siedzibą firmy z elementami ilustrującymi idee różnorodności,

 - wprowadzenie idei różnorodności w działania działającego od 9 lat wolontariatu pracowniczego Moc Dobra.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.