Podsumowanie

Michelin Polska Sp. z.o.o. zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych oraz do jasnego i przejrzystego informowania o tym, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób będą przez nas przetwarzane wszelkie dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług cyfrowych, lub które nam przekazujesz.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposób, w jaki będziemy je traktować.

1 - Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

2 - Nasze witryny internetowe objęte niniejszą polityką prywatności

3 - Informacje o naszym Inspektorze Ochrony Danych

4 - Inne polityki i informacje, z którymi należy się zapoznać

5 - Informacje, które możemy zbierać od Państwa

6 - Komunikacja marketingowa

7 - Informacje, które zbieramy o użytkownikach z innych miejsc

8 - Miejsce przechowywania danych osobowych

9 - Udostępnianie danych osobowych

10 - Przekazywanie danych osobowych za granicę

11 - Okres przechowywania danych osobowych

12 - Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

13 - Co można zrobić, jeśli użytkownik nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe?

14 - Informacje o bezpieczeństwie danych

15 - Zmiany w naszej Polityce prywatności

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

Nasza pełna Michelin Polska Sp. z.o.o. to Michelin Polska Sp. z.o.o. Michelin Polska Sp. z.o.o. i kiedy korzystasz bezpośrednio z naszej strony internetowej i naszych usług, działamy jako Administrator Danych.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, masz kilka możliwości:

 • wysłać do nas wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com;
 • możesz wysłać do nas list zaadresowany na adres Michelin Polska Sp. z.o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”);
 • możesz także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 89 532 33 15
 •  
 1. Nasze witryny internetowe objęte niniejszą polityką prywatności

Informacje zawarte w niniejszej polityce mają zastosowanie do następujących witryn internetowych: rowniewazni.michelin.pl

 1. Informacje o naszym Inspektorze Ochrony Danych

Wszyscy pracownicy Michelin są zaangażowani w ochronę i poszanowanie Państwa prywatności. Ponadto o ochronę danych osobowych dba Inspektor Ochrony Danych, który zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi danych osobowych w Michelin. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com.

 1. Inne polityki i informacje, z którymi należy się zapoznać

Mimo iż niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące sposobów zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.

 • Dodatkowe polityki prywatności

Niniejszy dokument przestawia główną politykę prywatności Michelin Polska Sp. z.o.o. dotyczącą korzystania przez użytkownika z witryny internetowej oraz usług i produktów cyfrowych oferowanych przez Michelin Polska Sp. z.o.o. Mimo to, polityka prywatności dotycząca poszczególnych produktów i usług cyfrowych może zawierać dodatkowe informacje. Rejestrując się lub subskrybując te produkty i usługi, należy zapoznać się z tymi informacjami.

 • Polityka dotycząca plików cookie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz innych produktów i usług cyfrowych świadczonych przez Michelin Polska Sp. z.o.o. , za pomocą plików cookie mogą być gromadzone dodatkowe informacje, które umożliwiają identyfikację użytkowników stron internetowych oraz cyfrowych produktów i usług Michelin Polska Sp. z.o.o.. W Michelin Polska Sp. z.o.o. obowiązuje oddzielna polityka dotycząca plików cookie oraz celu ich wykorzystywania przez Michelin Polska Sp. z.o.o.. Zachęcamy do zapoznania się z polityką Michelin Polska Sp. z.o.o. odnośnie plików cookie.

 • Warunki użytkowania

Nasze Warunki korzystania z witryny określają warunki korzystania z naszych witryn internetowych i należy je czytać razem z niniejszą Polityką prywatności. Z naszymi Warunkami korzystania z witryny można zapoznać się tutaj https:// rowniewazni.michelin.pl/polityka-prywatnosci

 • Platformy połączone

Nasza strona może zawierać linki hipertekstowe do i z naszych stron internetowych oraz platform cyfrowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych i stron sieci społecznościowych. Korzystając z linków do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin Polska Sp. z.o.o. nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w tych aplikacjach mobilnych należy zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

 1. Informacje, które możemy zbierać od Państwa

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące:

 • sposobu zbierania danych osobowych przez Michelin Polska Sp. z.o.o.
 • kategorii danych zbieranych przez Michelin Polska Sp. z.o.o.
 • sposobu wykorzystywania informacji zbieranych przez Michelin Polska Sp. z.o.o.
 • podstawy prawnej, na której Michelin Polska Sp. z.o.o. opiera się w celu przetwarzania zbieranych informacji
 • okresu przechowywania zebranych informacji oraz
 • kategorii zbieranych danych

Michelin Polska Sp. z.o.o. może zbierać i przechowywać informacje dotyczące Państwa takie jak:

Zbierane dane

Cel / czynność

Rodzaj danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Informacje podawane przez użytkownika podczas udziału w konkursach lub promocjach ("Dane konkursowe").

Aby umożliwić nam wysłanie użytkownikowi dalszych informacji o konkursie lub nagrodzie, jeśli jest on zwycięzcą konkursu. O ile nie określimy inaczej podczas zbierania informacji o użytkowniku, będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu zarządzania i administrowania konkursami lub promocjami.

Dane Konkursowe mogą obejmować na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W przypadku wygrania nagrody możemy poprosić o podanie pełnego adresu, aby umożliwić nam wysłanie nagrody.

Wykonanie umowy pomiędzy użytkownikiem a nami dotyczącej udziału w konkursie lub promocji.

Jeśli jesteś zwycięzcą konkursu, usuniemy wszelkie zebrane dane nie później niż 6 miesięcy od daty wysłania Ci nagrody.

Wszelkie inne zebrane dane zostaną usunięte 3 miesiące po zakończeniu konkursu lub promocji.

Informacje, które Państwo podają wypełniając ankietę, kwestionariusz lub przesyłając opinię lub informacje zwrotne („Dane z opinii”).

Zbieranie informacji na temat konkretnej kwestii, na przykład naszych usług lub opinii o produktach / usługach.

W wielu przypadkach ankiety i kwestionariusze są anonimowe, a Michelin Polska Sp. z.o.o. gromadzi dane osobowe wyłączenie w celach statystycznych. Jeśli tak nie jest, informujemy o tym Państwa podczas zbierania informacji. Przy dostępności opcji opinii i informacji zwrotnych Michelin Polska Sp. z.o.o. może ujawniać na witrynie/stronie internetowej niektóre Państwa dane osobowe. Zostaną wtedy Państwo o poinformowani o tym fakcie.

Te informacje mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne wymagane dane osobowe.

Jako podstawę prawną przetwarzania Danych z opinii Michelin Polska Sp. z.o.o. podaje uzasadnione interesy w monitorowaniu i ulepszaniu swoich produktów i usług świadczonych klientom Michelin Polska Sp. z.o.o. i użytkownikom produktów Michelin Polska Sp. z.o.o. oraz w dzieleniu się doświadczeniami klientów z odwiedzającymi witrynę Michelin Polska Sp. z.o.o..

Mimo iż pragniemy zachować Państwa oceny i opinie, aby pomóc innym internautom, po upływie 3 lat Michelin Polska Sp. z.o.o. zanonimizuje lub usunie Państwa oceny i opinie.

Wszelkie informacje zebrane na podstawie ankiety lub kwestionariusza zostaną usunięte w terminie 3 lat od przesłania przez Państwo do Michelin Polska Sp. z.o.o. Wszelkie przechowywane informacje będą jedynie danymi statystycznymi.

Jeśli zarejestrują się Państwo do któregokolwiek z naszych produktów lub usług cyfrowych za pośrednictwem konta, poprosimy wtedy o informacje umożliwiające Michelin Polska Sp. z.o.o. zidentyfikowanie Państwa i dostarczenie Państwu tych produktów i usług („Dane z konta”).

Dane z konta będą przetwarzane w celu obsługi naszej witryny, świadczenia usług cyfrowych, do których Państwo zarejestrowaliście się, komunikowania się z Państwem odnośnie cyfrowych produktów i usług oraz utrzymywania kopii zapasowych naszych serwisów.

Dane z konta będą zawierać Państwa imię i nazwisko i adres e-mail. Możemy również poprosić Państwa o ustawienie hasła, pozwalającego na bezpieczne logowanie się na Państwa konto.

Podstawą prawną przetwarzania Danych z konta jest wykonanie zawartej między Państwem a Michelin Polska Sp. z.o.o. umowy na dostarczanie cyfrowych produktów i usług.

Michelin Polska Sp. z.o.o. będzie przechowywał Dane z konta tak długo, jak Państwa konto w Michelin Polska Sp. z.o.o. będzie aktywne. Jeśli nie będą Państwo korzystać z konta przez 24 miesiące, Michelin Polska Sp. z.o.o. usunie Państwa dane z konta, aby nie przechować Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne. Oczywiście zawsze można utworzyć nowe konto.

Informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z usług lokalizacyjnych, np. lokalizatora dealerów ("Dane o lokalizacji").

Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji dealerów w danej lokalizacji.

Aby korzystać z niektórych naszych usług, wymagamy podania lokalizacji lub korzystamy z lokalizacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Należy zapoznać się z polityką prywatności przeglądarki lub systemu operacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Danych o lokalizacji jest wykonanie umowy między użytkownikiem a nami o dostarczeniu produktu cyfrowego i usług.

Nie uzyskujemy żadnych Danych o lokalizacji i dlatego ich nie przechowujemy. 

Informacje, które Państwo przekazują Michelin Polska Sp. z.o.o. podczas komunikowania się z nami, np. wysyłając e-mail lub kontaktując się z Michelin Polska Sp. z.o.o. za pośrednictwem witryny lub poprzez funkcję czatu na żywo na naszej stronie internetowej („Dane z komunikacji”)

Michelin Polska Sp. z.o.o. wykorzystuje te informacje w celu udzielenia Państwu odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi na Państwa komentarze, żądania i zapytania

Te informacje mogą zawierać Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe, które są niezbędne do komunikacji z Państwem.

Podstawą prawną przetwarzania danych z komunikacji są uzasadnione interesy Michelin Polska Sp. z.o.o. w świadczeniu Państwu wsparcia i odpowiadaniu na korespondencję otrzymywaną od Państwa.

Michelin Polska Sp. z.o.o. będzie przechowywać Dane komunikacyjne tak długo, jak będzie to konieczne do zapewniania Państwu wsparcia w kwestii, w której Państwo kontaktują się z nami. Po rozpatrzeniu sprawy usuniemy dotyczące Państwa Dane z komunikacji w terminie 6 miesięcy.

Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe informacje od Michelin Polska Sp. z.o.o. , zapisując się na otrzymywanie newslettera lub komunikacji marketingowej Michelin Polska Sp. z.o.o. („Dane marketingowe”). Więcej informacji w punkcie 6 poniżej.

Dane marketingowe są przetwarzane w celu przesyłania Państwu odpowiednich powiadomień i/lub newsletterów i/lub komunikacji marketingowej.

Aby móc przesyłać te informacje, Michelin Polska Sp. z.o.o. poprosi Państwa o podanie imienia oraz adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Michelin Polska Sp. z.o.o. nie będzie przechowywać danych marketingowych przez okres dłuższy niż 3 lata od naszego ostatniego kontaktu.

Informacje podawane dobrowolnie

W niektórych przypadkach, podczas podawania nam informacji (np. informacji opisanych w powyższych scenariuszach) Michelin Polska Sp. z.o.o. może poprosić Państwo o podanie dodatkowych, podawanych dobrowolnie informacji. Te informacje, oznaczone jako opcjonalne, służą Michelin Polska Sp. z.o.o. do lepszego zrozumienia naszych klientów i oferowania im bardziej zindywidualizowanych usług.

Dane statystyczne

Ponadto Michelin Polska Sp. z.o.o. zbiera i wykorzystuje zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne (dalej „Dane zagregowane”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale w żaden sposób nie ujawniają Państwa tożsamości. Michelin Polska Sp. z.o.o. może na przykład zagregować dane dotyczące korzystania ze strony i dane z urządzenia, aby obliczyć odsetek użytkowników naszej witryny, którzy korzystają z poszczególnych funkcji w nich dostępnych. Dane zagregowane są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych.

Wrażliwe dane osobowe

Mimo iż Michelin Polska Sp. z.o.o. nie prosi o przekazanie wrażliwych danych osobowych, to w naszej witrynie znajdują się sekcje, w których można zamieścić dodatkowe informacje, na przykład podczas przesyłania opinii. Wpisując tekst opinii, należy podawać wyłącznie informacje, których chcemy udzielić, pamiętając, że niektóre z nich mogą być danymi wrażliwymi. Zamieszczając opinię lub komentarz na naszej witrynie, należy pamiętać, że treść opinii lub komentarza będzie widoczna dla innych użytkowników aplikacji.

Dzieci i dane osobowe

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących dzieci. Jeśli dowiemy się, że posiadamy jakiekolwiek informacje dotyczące dzieci poniżej 15 roku życia, podejmiemy wszelkie działania niezbędne do zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym, jeśli będzie to konieczne, usuniemy te informacje. Jeśli użytkownik dowie się, że jego dziecko (poniżej 15 roku życia) przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody użytkownika, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt_iodo@michelin.com,abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

 1. Komunikacja marketingowa

Komunikację marketingową lub newslettery Michelin Polska Sp. z.o.o. będą Państwo otrzymywać od nas wyłącznie (i), jeżeli będą Państwo sobie tego życzyć, (ii) jeżeli są Państwo naszym klientem pod warunkiem, że takowa komunikacja będzie dotyczyć podobnych produktów lub usług lub (iii) takowa komunikacja będzie związana z Państwa działalnością biznesową.

W związku z tym Michelin Polska Sp. z.o.o. będzie wykorzystywać informacje otrzymane od Państwa ograniczające się zazwyczaj wyłącznie do imienia i adresu e-mail.

W każdym przypadku mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie

(i) klikając znajdującą się na dole każdej otrzymanej od Michelin Polska Sp. z.o.o. komunikacji marketingowej opcję rezygnacji z subskrypcji lub

(ii) kontaktując się z Michelin Polska Sp. z.o.o. e-mailowo lub listownie na adres podany w niniejszym dokumencie.

Zazwyczaj komunikację marketingową wysyłamy do odbiorców do momentu ich rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji. Jeżeli jednak przez dłuższy czas nie otrzymamy od Państwa wiadomości lub nie otworzą Państwo e-maili od Michelin Polska Sp. z.o.o. w ciągu 3 lat, to Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Michelin Polska Sp. z.o.o.. Subskrypcję wiadomości można wznowić w dowolnym momencie.

Co pewien czas możemy również wykorzystywać Dane o użytkowaniu i urządzeniu z witryny, aby przekazywać Państwu rekomendacje i zalecenia online dotyczące towarów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. Jest to niezbędne w kontekście uzasadnionego interesu Michelin Polska Sp. z.o.o. w doskonaleniu naszych produktów i usług oraz rozwoju firmy.

 1. Informacje, które zbieramy o użytkownikach z innych miejsc

Aby móc dostarczać Państwu nasze usługi, Michelin Polska Sp. z.o.o. może otrzymywać dotyczące Państwa dane osobowe z innych źródeł w następujący sposób:

 • Możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa, jeżeli korzystacie Państwo z innych stron internetowych Michelin Polska Sp. z.o.o. lub innych produktów i/lub usług Michelin Polska Sp. z.o.o. . Ściśle współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych, analitykami, dostawcami informacji dotyczących wyszukiwania i biurami informacji kredytowych), od których możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin Polska Sp. z.o.o. podaje uzasadnione interesy w monitorowaniu i doskonaleniu swojej witryny, produktów i usług.
 • Informacje z logów z serwerów internetowych Michelin Polska Sp. z.o.o., takie jak na przykład informacje o Państwa komputerze, systemie operacyjnym, przeglądarce oraz adres IP. Michelin Polska Sp. z.o.o. może również zbierać informacje o wyszukiwanych w naszej witrynie i interakcji z przesyłanymi Państwu wiadomościami e-mail, na przykład ich otwierania („Dane o użytkowaniu i urządzeniu”). Michelin Polska Sp. z.o.o. wykorzystuje informacje tego typu do administrowania systemem i analizowania sposobu korzystania z naszych witryn i platform cyfrowych przez odwiedzających. Dzięki temu możemy także zapewnić najlepszą infrastrukturę online do interakcji z działaniami, jakie podejmujemy w Internecie. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin Polska Sp. z.o.o., podaje uzasadnione interesy w monitorowaniu i doskonaleniu swojej witryny, produktów i usług.
 • Zgodnie z powyższym, Michelin Polska Sp. z.o.o., zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszej witryny, produktów i usług cyfrowych za pomocą plików cookie lub innych podobnych rozwiązań technologicznych przechowywanych na Państwa urządzeniu. Pliki cookie, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera, zawierają informacje, dzięki którym możemy ulepszać nasze aplikacje mobilne i dostarczać Państwu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką Michelin Polska Sp. z.o.o., dotyczącą plików cookie.
 • Nasza witryna internetowa może umożliwiać użytkownikom dzielenie się swoimi doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych innych firm, takich jak Facebook. Możemy zbierać takie informacje z naszych serwisów społecznościowych, w tym polubienia, udostępnienia, a także informacje o treściach na portalach społecznościowych. Nie kontrolujemy prywatności informacji podawanych przez użytkowników w serwisach społecznościowych, a podczas korzystania z ich usług obowiązują zasady ochrony prywatności tych serwisów. Informacje, które uzyskujemy o użytkowniku z innych renomowanych źródeł informacji. Informacje te będą zbierane z publicznie dostępnych rejestrów, na stronie: michelin.pl
 1. Miejsce przechowywania danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują są przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się na terytorium EOG.

Pomimo dokładania wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazywanie ich przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Michelin Polska Sp. z.o.o. oraz usługodawcy Michelin Polska Sp. z.o.o., dokładają wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, ale przekazywanie informacji Michelin Polska Sp. z.o.o., odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Michelin Polska Sp. z.o.o., udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie osobom, które muszą znać te informacje, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe. Michelin Polska Sp. z.o.o., może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Wewnątrz Grupy Michelin - Michelin Polska Sp. z.o.o., może ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi należącemu do Grupy Michelin, czyli naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym w zakresie niezbędnym do realizacji tych samych celów wstępnego przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie.
 • Usługodawcom - Michelin Polska Sp. z.o.o., może udostępniać Państwa dane osobowe wybranym usługodawcom, z których usług Michelin Polska Sp. z.o.o. może korzystać w celu realizacji Państwa żądania lub świadczenia Państwu usług. Ci usługodawcy działają jako przetwarzający dane w imieniu Michelin Polska Sp. z.o.o., i świadczą usługi w zakresie IT i administrowania systemami, takie jak na przykład usługi hostingu witryn i poczty elektronicznej oraz zarządzania zamieszczanymi ocenami i recenzjami.

Wspomniani usługodawcy są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych oraz do korzystania z nich wyłącznie zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Michelin Polska Sp. z.o.o.

Michelin Polska Sp. z.o.o. może także udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim:

(i) Na mocy prawa

W przypadku, gdy Michelin Polska Sp. z.o.o. będzie zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych lub gdy będzie to konieczne do egzekwowania lub zastosowania warunków i realizacji innych umów Michelin Polska Sp. z.o.o. lub w celu ochrony praw, mienia lub dla zapewnienia bezpieczeństwa Grupy Michelin, naszych klientów lub innych osób. W związku z tym Michelin Polska Sp. z.o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

(ii) Na podstawie Państwa zgody

Strony trzecie mogą zbierać informacje o Państwie odnośnie witryny, produktów lub usług Michelin Polska Sp. z.o.o.za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, na przykład w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam lub profilowania. Zgodnie z polityką Michelin Polska Sp. z.o.o. dotyczącą plików cookie konieczna jest Państwa zgoda na pliki cookie. Możesz przeczytać ją poniżej.

 1. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Michelin Polska Sp. z.o.o. należy do międzynarodowej grupy posiadającej bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Michelin Polska Sp. z.o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe do baz danych należących do Grupy Michelin lub do zewnętrznych partnerów grupy z siedzibą za granicą.

Z uwagi na różny poziom ochrony danych w poszczególnych krajach, Michelin Polska Sp. z.o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych spółkom należącym do Grupy Michelin ani firmom zewnętrznym spoza Unii Europejskiej, chyba że te spółki oferują taki sam lub zbliżony do Michelin Polska Sp. z.o.o. poziom ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych wewnątrz Michelin Polska Sp. z.o.o. przyjęliśmy wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazywanie danych osobowych poza grupę podlega Wiążącym Regułom Korporacyjnym podwykonawców lub odbywa się na mocy umów zawierających klauzule Komisji Europejskiej odnoszące się do dostawców mających siedzibę poza UE celem zagwarantowania zbliżonego poziomu ochrony danych jak w kraju ich gromadzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Zasadniczo Michelin Polska Sp. z.o.o. nie przechowuje Państwa danych osobowych w żadnym celu lub celach dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym także dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegółowe informacje odnośnie czasu przechowywania danych osobowych znajdują się w punkcie 4 powyżej.

Aby ustalić odpowiedni czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których osiągnięcia dane osobowe będą przetwarzane, możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

W niektórych przypadkach mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do usunięcia danych znajdują się poniżej.

W niektórych przypadkach Michelin Polska Sp. z.o.o. może anonimizować Państwa dane osobowe (aby uniemożliwić powiązanie danych z Państwem) w celach badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku Michelin Polska Sp. z.o.o. może wykorzystywać te dane bez ograniczenia czasowego i bez powiadamiania Państwa o tym fakcie.

 1. Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych uzyskują Państwo określone prawa w zakresie przetwarzania danych.

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych

Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych

Mają Państwo prawo do bycia poinformowanym o sposobie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin Polska Sp. z.o.o. wraz z informacjami o Michelin Polska Sp. z.o.o. sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz informacjami o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się w niniejszym dokumencie.

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do zgromadzonych przez Michelin Polska Sp. z.o.o. informacji dotyczących Państwa. Na mocy tego prawa Michelin Polska Sp. z.o.o. może poinformować Państwa, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i zapewnić Państwu dostęp do tych danych osobowych.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich poprawienia i uaktualnienia. Jeżeli Michelin Polska Sp. z.o.o. ujawnił Państwa dane stronom trzecim, to w miarę możliwości poinformujemy te strony o aktualizacji Państwa danych osobowych. Możecie Państwo aktualizować przechowywane przez Michelin Polska Sp. z.o.o. dane osobowe, kontaktując się z nami jednym ze sposobów opisanych w niniejszym dokumencie.

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych

Jeżeli nie ma powodu, aby Michelin Polska Sp. z.o.o. nadal przetwarzał Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych. Okoliczności, w których można zażądać wyegzekwowania prawa do „bycia zapomnianym”, dotyczą sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane i sytuacji, gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych.

Istnieją pewne wyjątkowe okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje na ten temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Michelin Polska Sp. z.o.o. zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jeżeli zechcą Państwo przenieść dotyczące Was dane osobowe do innego usługodawcy lub sporządzić kopię tych danych na własny użytek, macie Państwo prawo zażądać przeniesienia Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od Michelin Polska Sp. z.o.o. zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingowych. Zazwyczaj informujemy osoby, których dane dotyczą (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do celów marketingowych lub o zamiarze ujawnienia danych osobowych w tym celu stronom trzecim. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zaznaczając właściwe pola na formularzach, których używamy do zbierania danych osobowych.

 Z prawa tego można również skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem kontakt_iodo@michelin.com

Szczegółowe informacje odnośnie praw związanych z ochroną danych osobowych

Szczegółowych informacji na temat praw związanych z ochroną danych osobowych udziela właściwy Urząd Ochrony Danych Osobowych:

 • Czechy: Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
 • Estonia: Data Protection Inspectorate, www.aki.ee
 • Litwa: The State Data Protection Inspectorate, vdai.lrv.lt/lt/
 • Łotwa: Data State Inspectorate, www.dvi.gov.lv
 • Polska: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/
 • Słowacja: Úrad na ochranu osobných údajov, dataprotection.gov.sk
 1. Co można zrobić, jeśli użytkownik nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe?

Michelin Polska Sp. z.o.o. zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jeżeli jednak będą Państwo niezadowoleni ze sposobu zbierania lub przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin Polska Sp. z.o.o. lub chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji odnośnie przysługujących Państwu praw, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com
 • Mogą Państwo wysłać do nas list zaadresowany na adres Michelin Polska Sp. z.o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”)

Będziemy z Państwem współpracować w celu rozwiązania wszelkich problemów i starać się jak najszybciej odpowiadać na wszelkie pytania.

Mogą Państwo również wnieść skargę do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • Czechy: Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
 • Estonia: Data Protection Inspectorate, www.aki.ee
 • Litwa: The State Data Protection Inspectorate, vdai.lrv.lt/lt/
 • Łotwa: Data State Inspectorate, www.dvi.gov.lv
 • Polska: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/
 • Słowacja: Úrad na ochranu osobných údajov, dataprotection.gov.sk
 1. Informacje o bezpieczeństwie danych

Michelin Polska Sp. z.o.o. wdrożył środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i usługodawcy, którzy muszą znać te informacje i zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności.

Na handlowych witrynach Michelin Polska Sp. z.o.o. zbierane są informacje bankowe niezbędne do realizacji efektywnych, zgodnych z prawem i bezpiecznych procesów płatności. Wdrożone środki mogą wykorzystywać szyfrowanie SSL (uniemożliwiające odczytanie danych przez inne osoby) odbywające się podczas gromadzenia lub przesyłania danych poufnych. Niniejsze informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji płatności online i nie są przechowywane.

Michelin Polska Sp. z.o.o. zapewnia, że Państwa dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym modyfikacjom. Wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane na tej stronie. Osoby posiadające konto w Michelin Polska Sp. z.o.o. mogą zostać powiadomione o wszelkich zmianach drogą mailową lub podczas logowania do konta.

Data: 15.04.2024

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.