Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)
  • Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, skupiającą blisko 400 firm francuskich i polskich. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 118 izb francuskich w 94 krajach świata. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju ułatwiając kontakty pomiędzy firmami i stanowi platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga również firmom polskim zainteresowanym wejściem na rynek francuski, a także inwestorom z Francji, którzy chcą rozwinąć się w Polsce.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.