Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał ze śmiałych planów i marzeń o Uczelni, w której znajdzie się miejsce dla reprezentantów różnych dyscyplin nauki, kształcących studentów gotowych zmieniać rzeczywistość swojego regionu i kraju. Te pragnienia mobilizowały do szukania wspólnych wartości – tego, co łączy, a nie tego, co dzieli.

Wpisane w godło Uczelni drzewo, symbol trwałości i wzrastania, przypomina, że UWM trwa w szacunku do tradycji i w gotowości do ciągłych zmian. Korzenie Uniwersytetu czerpią z doświadczeń wielu ośrodków akademickich ważnych dla historii regionu, przede wszystkim – olsztyńskich szkół wyższych, których połączenie zaowocowało w 1999 roku powstaniem UWM.

Trwałe wartości oparte na naukowych poszukiwaniach prawdy stanowią wspólny pień, z którego wyrastają coraz to nowe gałęzie dyscyplin naukowych oraz kierunków studiów. Prowadzone tu badania są realizacją ambicji naukowych pracowników uczelni i odpowiedzią na wyzwania współczesności.

Kortowo, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych kampusów akademickich w Polsce i w Europie. Miasteczko uniwersyteckie ze swoimi jeziorami i wszechobecną zielenią jest piękną wizytówką warmińskiej przyrody. W symbolicznym wymiarze przypomina także o związkach Uniwersytetu z regionem. Świadomość tych związków i odpowiedzialność społeczna sprawiają, że UWM jest nie tylko miejscem kulturo- i opiniotwórczym, partnerem dla samorządów i otoczenia gospodarczego, ale i inspiratorem szeroko rozumianego rozwoju Warmii i Mazur. Uniwersytet pośredniczy także w transferze nowych technologii oraz umożliwia firmom korzystanie z najnowszych wyników badań, stanowiąc naukową wizytówkę Olsztyna i regionu.

Uczelnia regularnie powiększa liczbę uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, stwarzając możliwości do rozwoju kariery pracownikom naukowym. Potrzeba ciągłego wzrastania znajduje też wyraz zarówno w kolejnych sukcesach naukowych kadry UWM, jak i we wciąż modernizowanej i rozbudowywanej infrastrukturze uczelnianej.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.