Anna Godlewska
Prezeska Stowarzyszenia Kobiety Warmii i Mazur, właścicielka firmy 3 Kobietki Art Design
Anna Godlewska
Prezeska Stowarzyszenia Kobiety Warmii i Mazur, właścicielka firmy 3 Kobietki Art Design

Już od czasów studiów angażuje się w działalność społeczną, będąc wyrazicielką idei równości, idealistką i filantropką. W roli Prezeski Stowarzyszenia Kobiety Warmii i Mazur, które zrzesza kobiety z całego województwa, skupia się na promowaniu lokalnej twórczości, inicjatyw oraz rozwoju kobiecego biznesu. Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie nie tylko budują pozytywną społeczność kobiet, ale także wzmacniają wzajemne relacje, przyjaźnie i solidarność. Idea stowarzyszenia opiera się na budowaniu pozytywnej społeczności kobiet oraz wzmacnianiu wzajemnych relacji, przyjaźni i solidarności, aby kobiety mogły wspólnie rozwijać się i inspirować do działania.

2024-05-16

Kobiety w organizacji, czyli jak wygląda równość szans w praktyce?
  • 11:05 - 11:55
  • 50 min

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2023 roku: „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”, w ciągu ostatnich 15 lat zwiększył się odsetek aktywnych zawodowo kobiet o blisko 10 punktów procentowych. Dziś to aż 66% - więcej niż średnia krajów Unii Europejskiej. Kobiety dbają także o swoje kompetencje i inwestują w siebie. Co druga kobieta w wieku 25-34 lata ma wyższe wykształcenie. Pomimo tego, wciąż pozostaje dużo do zrobienia, a jednym z tych obszarów są zarobki.


Podczas tego panelu zdiagnozujemy i obalimy mity dotyczące stereotypowego postrzegania kobiet w organizacjach. Porozmawiamy o faktach, czyli: jakie jest prawo, na co wskazują dane statystyczne i na jakich przesłankach opiera się kontekst kulturowy, z którym mierzą się kobiety w pracy. Zastanowimy się, jak diagnozować organizacje w kontekście równości szans wszystkich pracowników i w jaki sposób inicjować zmiany w dobrym kierunku w oparciu o konkretne narzędzia, jak: strategia firmy, proces rekrutacji, zarządzanie talentami, indywidualny plan rozwoju zawodowego, program mentoringu, coaching, zarządzanie wynagrodzeniami, rozwiązania ułatwiające praktykowanie work-life balance i in.

Będzie o rysach na szklanym suficie korporacji, empatycznym przywództwie, parytetach i autorytetach, pieniadzach oraz o znaczeniu feminatywów. Konkretnie i na przykładach.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.