Marta Wróbel
Prezes Fundacji #MocSłabości
Marta Wróbel
Prezes Fundacji #MocSłabości

Prezes Fundacji #MocSłabości, którą założyła wraz z siostrą bliźniaczką po kilku latach działań obszarze niepełnosprawności i wykluczeń społecznych. Swoją działalnością chce udowadniać i pokazywać, że z niepełnosprawnością można pięknie żyć. A miejsce zamieszkania czy status społeczny nie ma znaczenia, gdy człowiek codziennie się rozwija i stara się żyć bardziej.

Ambasadorka dobrego życia z niepełnosprawnościami.

Od wielu lat realizuje swoją pasję dziennikarską współpracując z wieloma mediami. Stara się zainteresować tematyką niepełnosprawności innych pokazując dobre przykłady.

Wraz z siostrą jest Laureatką nagrody Lady D., wyróżnienia Ambasador Welconomy, finalistką konkursu Człowiek bez Barier, laureatką Konkursu Regionu Kujawsko-pomorskiego, zdobywczynią tytułu Lodołamacza Specjalnego 2023. Razem z siostrą wydały poradnik pt.: „Tak łatwo żyć razem. Poradnik, jak pomagać osobom niepełnosprawnym”.

Organizatorka wielu działań wspierających tych, którym jest trudniej, w tym konferencji. Jest zapraszana do udziału w dyskusjach i debatach publicznych. Porusza wszelkie aspekty łamania barier, likwidacji barier, włączania, budowania empatii i przekazywania dobrych przykładów, niwelowania nierówności, a przede wszystkim integrowania społeczności w różnym wieku.

Przed powstaniem Fundacji wraz z siostrą realizowała autorski program #MocSłabości - cykl spotkań oswajających z niepełnosprawnościami, pokazujący, że ograniczenia są tylko w głowie i warto dać szansę słabszym. To działanie jest kontynuowane poprzez Fundację.

Facebook
LinkedIn

2024-05-16

Pełno(s)prawni w miejscu pracy – droga do zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami.
  • 13:25 - 14:15
  • 50 min

Na rynku pracy mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z niepełnosprawnościami – tracą na tym pracodawcy i potencjalni pracownicy. Według raportu „Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami” z 2020 r., największą barierą w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wciąż pozostają negatywne stereotypy na temat ich gotowości i zdolności do pracy. Wynikają one najczęściej z braku doświadczenia we współpracy z takimi osobami, na co wskazywało aż 58% ankietowanych pracodawców.

Podczas panelu skupimy się na przełamaniu tych stereotypów. Porozmawiamy o inkluzji w miejscu pracy w kontekście wypracowywania strategii sprzyjających zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Eksperci z różnych instytucji i organizacji omówią wyzwania, korzyści i najlepsze praktyki, inspirując do stworzenia bardziej zrównoważonych i dostępnych miejsc pracy dla wszystkich. Zastanowimy się również, w jaki sposób rozwijać potencjał pracowników, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.