Marzena Strzelczak
Doradczyni ds. DEI Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Marzena Strzelczak
Doradczyni ds. DEI Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wspiera Forum Odpowiedzialnego Biznesu w realizacji misji organizacji i opiece merytorycznej nad obszarem zarządzania różnorodnością (DEI). Od 2016 roku odpowiadała za rozwój Karty Różnorodności w Polsce, koordynuje badanie Diversity IN Check. Do czerwca 2023 roku Prezeska i dyrektorka generalna FOB (od 2014 roku), w czerwcu 2022 roku dołączyła do zarządu CSR Europe. Wcześniej związana z branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za komunikację i strategie zrównoważonego rozwoju w dużych grupach kapitałowych.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge, a od niedawna (2023 r.) także studiów glottodydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim, dzięki czemu może lepiej uczyć polskiego jako języka obcego.

2024-05-16

Kobiety w organizacji, czyli jak wygląda równość szans w praktyce?
  • 11:05 - 11:55
  • 50 min

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2023 roku: „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”, w ciągu ostatnich 15 lat zwiększył się odsetek aktywnych zawodowo kobiet o blisko 10 punktów procentowych. Dziś to aż 66% - więcej niż średnia krajów Unii Europejskiej. Kobiety dbają także o swoje kompetencje i inwestują w siebie. Co druga kobieta w wieku 25-34 lata ma wyższe wykształcenie. Pomimo tego, wciąż pozostaje dużo do zrobienia, a jednym z tych obszarów są zarobki.


Podczas tego panelu zdiagnozujemy i obalimy mity dotyczące stereotypowego postrzegania kobiet w organizacjach. Porozmawiamy o faktach, czyli: jakie jest prawo, na co wskazują dane statystyczne i na jakich przesłankach opiera się kontekst kulturowy, z którym mierzą się kobiety w pracy. Zastanowimy się, jak diagnozować organizacje w kontekście równości szans wszystkich pracowników i w jaki sposób inicjować zmiany w dobrym kierunku w oparciu o konkretne narzędzia, jak: strategia firmy, proces rekrutacji, zarządzanie talentami, indywidualny plan rozwoju zawodowego, program mentoringu, coaching, zarządzanie wynagrodzeniami, rozwiązania ułatwiające praktykowanie work-life balance i in.

Będzie o rysach na szklanym suficie korporacji, empatycznym przywództwie, parytetach i autorytetach, pieniadzach oraz o znaczeniu feminatywów. Konkretnie i na przykładach.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Pełno(s)prawni w miejscu pracy – droga do zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami.
  • 13:25 - 14:15
  • 50 min

Na rynku pracy mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z niepełnosprawnościami – tracą na tym pracodawcy i potencjalni pracownicy. Według raportu „Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami” z 2020 r., największą barierą w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wciąż pozostają negatywne stereotypy na temat ich gotowości i zdolności do pracy. Wynikają one najczęściej z braku doświadczenia we współpracy z takimi osobami, na co wskazywało aż 58% ankietowanych pracodawców.

Podczas panelu skupimy się na przełamaniu tych stereotypów. Porozmawiamy o inkluzji w miejscu pracy w kontekście wypracowywania strategii sprzyjających zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Eksperci z różnych instytucji i organizacji omówią wyzwania, korzyści i najlepsze praktyki, inspirując do stworzenia bardziej zrównoważonych i dostępnych miejsc pracy dla wszystkich. Zastanowimy się również, w jaki sposób rozwijać potencjał pracowników, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.