Monika Duda
Centralna Ambasadorka ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności w międzynarodowej Grupie KRUK
Monika Duda
Centralna Ambasadorka ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności w międzynarodowej Grupie KRUK

Monika Duda jest doświadczoną ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju, która od lat angażuje się w promowanie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe i społeczne. W 2023 roku objęła dodatkową funkcję centralnej Ambasadorki ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności w międzynarodowej Grupie KRUK, gdzie przede wszystkim odpowiada za rozwój polityk i praktyk organizacyjnych, które zwiększają integrację i wspierają pracowników z niepełnosprawnościami w ich karierze. Jej działania obejmują również rzecznictwo i wsparcie dla pracowników neuroróżnorodnych oraz z niepełnosprawnościami, edukację i podnoszenie świadomości w zakresie niepełnosprawności.

LinkedIn

2024-05-16

Pełno(s)prawni w miejscu pracy – droga do zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami.
  • 13:25 - 14:15
  • 50 min

Na rynku pracy mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z niepełnosprawnościami – tracą na tym pracodawcy i potencjalni pracownicy. Według raportu „Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami” z 2020 r., największą barierą w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wciąż pozostają negatywne stereotypy na temat ich gotowości i zdolności do pracy. Wynikają one najczęściej z braku doświadczenia we współpracy z takimi osobami, na co wskazywało aż 58% ankietowanych pracodawców.

Podczas panelu skupimy się na przełamaniu tych stereotypów. Porozmawiamy o inkluzji w miejscu pracy w kontekście wypracowywania strategii sprzyjających zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Eksperci z różnych instytucji i organizacji omówią wyzwania, korzyści i najlepsze praktyki, inspirując do stworzenia bardziej zrównoważonych i dostępnych miejsc pracy dla wszystkich. Zastanowimy się również, w jaki sposób rozwijać potencjał pracowników, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.