Monika Walentyna Falej
Prawniczka, działaczka społeczna, aktywistka, trenerka
Monika Walentyna Falej
Prawniczka, działaczka społeczna, aktywistka, trenerka

Monika Falej z wykształcenia jest prawniczką, absolwentką seminarium doktoranckiego na WSB, Instytut Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Od lat 90tych zaangażowana jest w działania związane z prawami człowieka, kobiet, dzieci, seniorów, ON, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, wiek, kolor skóry, orientację seksualną, miejsce zamieszkania. Działaczka społeczna, była członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, Pełnomocniczką SKK w Olsztynie,  przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, i w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Wiceprzewodniczącą Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, oraz wojewódzkiej RDPP,  dyrektorką Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Trenerka,  ekspertka w obszarze samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie aspektów prawnych, współpracy z samorządem, partycypacji obywatelskiej, mediacji i przeciwdziałania przemocy. Założycielka Fundacji "Inicjatywa Kobiet aktywnych" FIKA, którą współprowadzi od 2004 roku, realizująć wiele projektów na rzecz kobiet, rodzin, dzieci.  Organizatorka  i prowadząca wielu Kawiarenek Obywatelskich, szkoleń, seminaróiów, konferenci, w tym naukowych. Współorganizatorka, uczestniczka Strajku Kobiet w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w małych i średnich miejscowościach. Jako jedynej posłance za udział w działaniach OSK PiS i Konfederacja chcieli odebrać immunitet.  

Aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w obszarze niwelowania barier prawnych, fizycznych, mentalnych dotyczących ON, Wiceprezeska Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

Ambasadorka i sojuszniczka osób LGBTQ+, Laureatka nagrody "Korony Równości" 2023 roku. - jedyna mieszkanka Olsztyna, województwa z taką nagrodą :-D 

Po eskalacji wojny w Ukrainie, zaangażowana w pomoc osobom uciekających przed wojną, szczególnie kobietom z dziećmi, dzieciom z domów dziecka; i na granicy Polsko-Białoruskiej.

Była jedną z najaktywniejszych posłanek IX kadencji, najaktywniejsza w województwie warmińsko-mazurskim.

Nagrody:

2023 Korona Równości KPH

2018 Bursztynowy Łuk za działalność na rzecz środowiska Amazonek, najwyższe wyróżnienie Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Za pracę na rzecz samorządu olsztyńskiego, kreowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

2013 rok Medal Świętego Jakuba przyznawany przez Prezydenta Olsztyna

2009 rok Odznaka „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

2024-05-16

Pełno(s)prawni w miejscu pracy – droga do zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami.
  • 13:25 - 14:15
  • 50 min

Na rynku pracy mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z niepełnosprawnościami – tracą na tym pracodawcy i potencjalni pracownicy. Według raportu „Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami” z 2020 r., największą barierą w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wciąż pozostają negatywne stereotypy na temat ich gotowości i zdolności do pracy. Wynikają one najczęściej z braku doświadczenia we współpracy z takimi osobami, na co wskazywało aż 58% ankietowanych pracodawców.

Podczas panelu skupimy się na przełamaniu tych stereotypów. Porozmawiamy o inkluzji w miejscu pracy w kontekście wypracowywania strategii sprzyjających zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Eksperci z różnych instytucji i organizacji omówią wyzwania, korzyści i najlepsze praktyki, inspirując do stworzenia bardziej zrównoważonych i dostępnych miejsc pracy dla wszystkich. Zastanowimy się również, w jaki sposób rozwijać potencjał pracowników, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności.

Moderatorka panelu: Marzena Strzelczak

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.